- nordens största renodlade återförsäljare av Lightforce -

Filter

Filter, en unik innovation från Lightforce

Alla Lightforce extraljus används alltid med ett filter framför den okrossbara linsen.Antingen med klar fjärrljusbild som ett rent slitageskydd eller med en ljusbild i filtret för just de egenskaper som du värdesätter. Alla ljusbilder (fjärr, flod och kombination) finns också i olika färger för att ytterligare kunna möta dina krav på egenskaper hos ditt extraljus.

Här förklarar vi de olika ljusbilderna samt hur de olika färgerna påverkar ljuset. Ha dock i minnet att både ljusbild och färg har mycket med tycke och smak att göra, det som passar en, passar inte alla.

 

Fjärrljusbilden

Fjärrljusfilter är standardmonterad när du köper ett Lightforce extraljus. Ger maximal längd på ljuset men samtidigt en stor ljusbild. En grundare reflektor ger en större ljusbild än en djup, därför har till exempel 170 Striker en något större ljusbild än 240 Blitz och 240 XGT.

Finns till alla Lightforce.

Färger: klart, kristallblått, gult, blått, rött, grönt och bärnsten.Kombinationsljusbilden

Kombifilter ger en fantastisk spridning nära bilen. Närmast att likna med ett kurvljus den första biten framför bilen. Därefter tar en fjärrljusbild vid och ger dig en förstärkning av ljuset längre framför bilen. För 240 Blitz och XGT kortas längden i punkten från ca 850 m till ca 500 m. Spridingen når 200 meter långt och är 200 meter bred. För att du ska få nytta av både längd och spridning så bör den här ljusbilden monteras lägre än två meter över vägbanan eller kompletteras med lägre placerade lyktor.

Finns till samtliga Lightforce förutom 140 Lance.

Färger: Klart, kristallblått, gult och blått.

 Flodljusbilden

Flodfilter ger en massiv spridning med bra höjd. Både spridning och höjd är väsentligt bättre än i kombinationsbilden. Använd till 170 Striker så når ljuset 250 meter med en bredd på 250 meter längst bort från bilen. Det här innebär att den här ljusbilden alltid ska kombineras med två fjärrljusbilder för bästa effekt. Mer än en flodljusbild framåt rekommenderas inte då spridningen är så bra omedelbart framför bilen.

Givetvis behöver du inte komplettera med fjärrljus om du ska använda flodljuset som backljus vilket fungerar mycket bra.

Finns till 140 Lance och 170 Striker.

Färger: Klart, kristallblått, gult och blått.Arbetsbelysningsfilter

Arbetsfilter sprider ljuset över ett stort område. Ingen logo.

Finns i klart och i storlek 140 mm & 170 mm.

 

  


Varumärken